• woz waarde, woz bezwaar

WOZ

De WOZ-waarde is een grondslag voor belastingheffing door drie overheden. De WOZ-waarde wordt voor de volgende belastingen gebruikt:

Gemeente:

  • Onroerendzaakbelasting

Belastingdienst:

  • Eigenwoningforfait bij inkomstenbelasting
  • Afschrijvingsgrens gebouwen in de vennootschapsbelasting en voor ondernemers dan wel resultaatgenieters in de inkomstenbelasting
  • Afschrijving en aftrekdrempel op monumentenwoningen in de inkomstenbelasting
  • De waardering van bijvoorbeeld een tweede woning
  • De schenk- en erfbelasting voor woningen

Waterschap:

  • Watersysteemheffing voor gebouwde onroerende zaken

In het kader van de wet WOZ (waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks de WOZ-waarde van uw woning opnieuw bepaald, dit jaar zal het de waardepeildatum 1 januari 2013 hebben. Het vaststellen van de waarde gebeurt met name op modelmatige basis, hierdoor is het mogelijk dat deze waarde onjuist wordt vastgesteld. Het blijkt dat vanwege de modelmatige benadering er vaak onvoldoende rekening wordt gehouden met de onderhoudstoestand, het voorzieningenniveau en/of liggingfactoren. Onze ervaring is dat het indienen van een onderbouwd bezwaarschrift vaak tot een waardeverlaging leidt.

Op basis van onze gratis WOZ-check kunnen wij kijken of de WOZ waarde correct is en in overleg bekijken of het indienen van een bezwaarschrift nodig is. Uiteraard kunnen wij dit als WOZ specialisten voor u doen. Indien het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard zullen de gemaakte kosten door de gemeente worden vergoed.

Van belang is wel dat u binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-waarde (deze zal meestal eind februari worden toegezonden door uw gemeente) bezwaar dient aan te tekenen. Neem daarom zo snel mogelijk na ontvangst contact met ons op.


vbo makelaar taxateur funda scvm taxateur nwwi gecertificeerd taxateur nrvt taxateur