• Wij zijn Oviron
  • oviron visual
  • oviron iSell, je huis zelf verkopen zoetermeer
  • energielabel, epa

Actueel

Wijzigingen woningmarkt 2016

Wijzigingen woningmarkt 2016.

Ook in 2016 zijn er weer tal van wijzigingen op de woningmarkt. Hieronder vind je een opsomming per categorie. Heb je advies nodig? Wij beantwoorden graag je vragen hierover!

Koop: - Tweeverdieners krijgen een grotere leencapaciteit. Het maximale hypotheekbedrag voor eenverdieners en tweeverdieners komt hierdoor dichter bij elkaar te liggen. Over het algemeen geldt dat de hypotheeknormen volgend jaar nagenoeg gelijk blijven. - Het hypotheekbedrag dat woningeigenaren voor een ‘nul-op-de-meter-woning’ extra kunnen lenen wordt opnieuw verhoogd naar 27.000 euro. - De maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (‘Loan-to-Value-ratio’) wordt met 1%-punt verlaagd naar 102%. - Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken gaat met 0,5%-punt omlaag naar 50,5%. De opbrengst wordt volledig terug gegeven door het verlengen van de derde schijf in de loon- en inkomstenbelasting. - Het eigen woning forfait blijft 0,75%.
- Per 1 juli 2016 wordt de NHG-grens voor het laatst verlaagd naar 225.000 euro.

Huur: - De inkomensgrens voor de toewijzing van een sociale huurwoning bedraagt 35.739 euro. - De extra ruimte om maximaal 10 procent van de vrijkomende woningen toe te wijzen geldt voor inkomens tot 39.874 euro - Woningcorporaties moeten aan de laagste inkomens beter betaalbare huurwoningen toewijzen. Bij nieuwe verhuringen aan mensen met (recht op) huurtoeslag geldt dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan de zogeheten aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is dat deel van de huurprijs waarboven geen of nog maar beperkt huurtoeslag wordt vergoed. - De maximale huurgrens (ook wel liberalisatiegrens) blijft 710,68 euro. De grens wordt per 1 januari voor drie jaar bevroren.

Bouw: Voor galerijflats geldt een onderzoeksplicht naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren. Dit onderzoek moet voor 1 juli 2017 zijn uitgevoerd. Als uit het onderzoek blijkt dat de constructie onvoldoende is, dan zal de eigenaar van de flat maatregelen moeten nemen om alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012.

Bron: Rijksoverheid en VBO.nl

vbo makelaar taxateur funda scvm taxateur nwwi gecertificeerd taxateur nrvt taxateur