• Wij zijn Oviron
  • oviron visual
  • oviron iSell, je huis zelf verkopen zoetermeer
  • energielabel, epa

Actueel

Starterslening, hoe zit het ook alweer?

Startersleningen zijn vooral bedoeld voor jonge starters met een bescheiden inkomen en die een woning willen kopen in het laagste koopsegment. De gemeente Zoetermeer geeft deze startende huishoudens de mogelijkheid om de woonlasten te verlagen door een starterslening te verstrekken. Met deze lening hebben starters op de woningmarkt meer kans op een eigen woning. Een starterslening is een aanvullende lening met gunstiger voorwaarden dan de bank aanbiedt. Om voor een starterslening in aanmerking te komen moet een huishouden aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • De starterslening is van toepassing op woningen waarvan de verwervingsprijs (de verkoopprijs van een woning inclusief bijkomende kosten) niet hoger is dan € 188.000,-.

  • De starterslening is verder van toepassing op alle woningen in de bestaande bouw en op alle in 2015 te verkopen nieuwbouwwoningen.

  • De starterslening mag ten hoogste 20% van de totale verwervingskosten van een woning bedragen. Het maximum per starterslening bedraagt € 35.000,-.

De starterslening is niet van toepassing op woningen die door corporaties met korting op de marktwaaarde worden verkocht.

Meer informatie is verkrijgbaar bij ons kantoor of bij de gemeente Zoetermeer.

bron: gemeente Zoetermeer

vbo makelaar taxateur funda scvm taxateur nwwi gecertificeerd taxateur nrvt taxateur